Strona główna | Mapa strony | Kontakt | Twój koszyk
Zapraszam do moich aukcji na

zoohandel (19255)  
zoohandell (13612)  
Regulamin sklepu
Regulamin sklepu zoohandel24h.pl.

1 Postanowienia oglne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa zasady sprzeday za pośrednictwem serwisu internetowego produktw (zwanych dalej: "Produktami"), a take prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umw.
 2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresami: www.zoohandel24h.pl (zwanego dalej: "Serwisem" lub "Sklepem") przez ZOOHANDEL Piotr Korenik, ul. Kaszubska 7, 68-200 Żary. (zwanego dalej: "Sprzedawcą"), ktry jest także jego Administratorem.
 3. Szczegłowe dane Sprzedawcy: ZOOHANDEL Piotr Korenik, siedziba: ul. Kaszubska 7, 68-200 Żary, NIP: 9281483100, REGON: 977936660 , zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. +48 660 757 062, e-mail: zoohandel24@gmail.com.
 4. Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarwno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak rwnież osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celw niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: "Konsumentami"), jak rwnież pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarwno Konsumenci, jak rwnież pozostałe podmioty dokonujące zakupw w Sklepie internetowym pod adresem www.zoohandel24h.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu "Kupującymi".
2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktw za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Specyfika i właściwości Produktw oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.
3 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamwień, zawarcie umowy
 1. Zamieszczone na stronie Sklepu produkty są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem: www.zoohandel24h.pl i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktw wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamwienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu. Kupujący może złożyć zamwienie bez zakładania konta internetowego, wypełniając niezbędne dane identyfikujące Kupującego, ktre nie będą przypisane do konkretnego konta.
 3. Informacje podane przez Kupującego podczas składania zamwienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamwienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego.
 4. Kupujący może składać zamwienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
 5. Dokonując zakupw Kupujący składa zamwienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Po każdym dodaniu Produktu aktualizuje się łączna cena produktw w koszyku. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamwienia klikając przycisk ZATWIERDZ ZAMWIENIE.
 6. Warunkiem realizacji zamwienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamwienia w Serwisie oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w 3 Regulaminu.
 7. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamwienia, zawierające: opis przedmiotu zamwienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktw, dane i adres Kupującego.
 8. Złożenie zamwienia przez Kupującego jest każdorazowo automatycznie potwierdzone przez Sklep internetowy za pomocą przesłania wiadomości e-mailowej na adres podany przy zamwieniu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie indywidualnego potwierdzenia zamwienia przez Sprzedającego.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamwienia, po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym w celu eliminacji nieścisłości nie pzniej niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamwienia.
 10. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
4 Sposb zapłaty
 1. Podane ceny Produktw są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do ktrych poniesienia zobowiązany jest Kupujący.
 2. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowd sprzedaży, ktry Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktw znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktw do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatw (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądz wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamwienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunkw akcji promocyjnych (rabatowych), ktre będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Wybr sposobu zapłaty za zakupiony towar należy do Kupującego. Umoliwiamy Pastwu dwie formy patności:
  • Wpata na konto (przelew) - oznacza to, e wysyamy Pastwu produkt zaraz po zaksięgowaniu wpaty na naszym koncie.
  • Patnoś przy odbiorze paczki (za pobraniem) - oznacza, e pacą Pastwo za produkt przy odbiorze paczki.
  Prosimy aby w tytule przelewu umieści imię i nazwisko osoby składającej zamwienie i kolor zamawianego produktu.

 5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem (przedpłata).
 6. Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu (za pobraniem) - gotwką kurierowi.
 7. Przy zakupie pojedynczych przedmiotw, koszt dostawy będzie indywidualnie przypisany do towaru w momencie złożenia zamwienia.
 8. W przypadku zakupu większej ilości przedmiotw, koszt dostawy zostanie wyliczony indywidualnie przez pracownikw Sklepu. Kupujący zostanie poinformowany o całkowitych kosztach po zamwieniu towaru (należy wysłać zapytanie o całkowite koszty dostawy przed zamwieniem produktu, przesyłając je na adres zoohandel24@gmail.com).
 9. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał się do zapłaty za zamwiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamwiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamwienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
5 Warunki dostawy towaru
 1. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zamawianego towaru:
  • odbir osobisty odebranie towaru w siedzibie Sklepu;
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej, wg. cennika na stronie każdego towaru.
 2. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Pocztą Polską. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 19:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo.
 3. Czas realizacji zamwienia uzależniony jest od wyboru formy dostawy oraz zapłaty za towar przez Kupującego.
 4. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki.
 5. Odbir przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczeglności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
 6. W przypadku opznienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
6 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztw, za wyjątkiem kosztw wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu ktrej Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoznik, a w przypadku umowy, ktra:
   • obejmuje wiele Produktw, ktre są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu Produktw przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktw;
  2. dla pozostałych umw - od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Wzr oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: Wzr oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu wskazany w 1 w ustępie 3 niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zoohandel24@gmail.com przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego rwnoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposb, o ktrym mowa w ust. 4.
 6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztw dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie pzniej niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraznie zgodził się na inny sposb zwrotu, ktry to sposb nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposb dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposb dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztw.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, ktre zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrcić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie pzniej niż 14 dni od dnia, w ktrym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposb wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w ktrej przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w ktrej przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krtki termin przydatności do użycia;
  • w ktrej przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, ktrego po otwarciu opakowania nie można zwrcić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względw higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w ktrej przedmiotem umowy są Produkty, ktre po dostarczeniu, ze względu na swj charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w ktrej przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dzwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
 12. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak rwnież wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktw, na zasadach oglnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.
 13. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres zoohandel24@gmail.com. Reklamację można także przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: ZOOHANDEL Piotr Korenik, ul. Kaszubska 7, 68-200 Żary.
 14. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołw uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres zoohandel24@gmail.com. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
 15. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi pzniej niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
 16. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie wskazanym w ustępie 16 powyżej.
 17. W przypadku gdy Kupujący, ktry składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
 18. W przypadku gdy Kupujący, ktry składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
 19. W przypadku umw zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 20. Kupujący składa reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.
7 Prywatność i bezpieczeństwo
 1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposb uniemożliwiający dostęp do nich osb trzecich.
 2. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadkw opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celw innych niż związanych z realizacją zamwień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)
 3. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy składaniu zamwienia w serwisie www.zoohandel24h.pl, można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres: zoohandel24@gmail.com.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
8 Własność intelektualna

Adres strony, pod ktrym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.zoohandel24h.pl a także zawartość strony internetowej pod tym adresem stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy ZOOHANDEL Piotr Korenik. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody zrdłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do firmy ZOOHANDEL Piotr Korenik. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.zoohandel24h.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisw będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

9 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczeglności przepisy aktw prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Oglnych Warunkw Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisw prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem: www.zoohandel24h.pl
 4. Zamwienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisw Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, ktry nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewdzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporw, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporw konsumenckich".
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 25 grudnia 2014r.
Oferowane produkty, przechowywane są w suchych, ogrzewanych magazynach, zgodnie z zaleceniami producentw.
Na czas transportu, produkty są starannie pakowane i zabezpieczane.
Zarwno Pastwa zamwienia, jak i nasze dostawy realizowane są na bieąco, by zapewni Pastwu byskawiczną realizację zamwienia.
Na kadej stronie produktu, podajemy dostpne warianty kolorystyczne, by mogli Pastwo dobra produkt zgodnie z poczuciem wasnej estetyki.
Kada transakcja potwierdzana jest zarwno przez klienta jak i przez sprzedawc, co zwiksza bezpieczestwo zakupu oraz umoliwia dokadne sprecyzowanie szczegw zamwienia.

UWAGA: Jeeli otrzymają Pastwo od nas produkt z wadą fabryczną lub wybrakowany, skontaktujcie si najpierw z nami. Wymieniamy produkt na nowy czy te dosyamy gratis brakujące lub zniszczone w czasie transportu elementy.

Twój koszyk jest pusty.
Dane kontaktowe

Internetowy sklep zoologiczny zoohandel24h.pl

Akcesoria zoologiczne i akwarystyczne

Zoohandel Piotr Korenik
Ul. Kaszubska 7
68-200 Żary
NIP: 928-148-31-00

tel: 660 757 062
email: zoohandel24@gmail.com

Nr. konta:
50 1020 5558 1111 1729 0920 0044
Poleć nas znajomemu!
E-mail znajomego:

Twój podpis:


Nasi producenci
Inter-Zoo
Wromak
WD-Impex
Ekol
ArtMet
Yarro
Wysyłki
DPD
2007-2018 © Zoohandel24h.pl